Zašto da odaberem baš moj PRENATALNI TEST?

Neinvazivan

Precizan i pouzdan

Potpuno siguran i bezbolan

Najpristupačniji na tržištu i namenjen je svim trudnicama

Precizan, pouzdan, povoljan test!

Upoznajte moj PRENATALNI TEST

Moj PRENATALNI TEST je neinvazivan, siguran i bezbolan test, koji veoma precizno utvrđuje prisustvo hromozomskih anomalija kod ploda i rezultate prikazuje u jednostavnoj formi.

Test se preporučuje svim budućim majkama koje žele bezbrižnu trudnoću.

Moj PRENATALNI TEST je moguće primeniti već od 10. nedelje trudnoće.

Proces je potpuno bezbedan i za majku i za bebu. Uzorkuje se mala količina majčine venske krvi (10 ml), a uzorak se potom šalje na laboratorijsku analizu na najsavremenijoj Illumina platformi.

Naši testovi su dostupni i za blizanačke trudnoće.

U našoj ponudi možete pronaći više prenatalnih testova koji nude različite nivoe analize.

Ako test otkrije abnormalnosti, mi snosimo troškove dalje dijagnostičke procedure!

Test možete poručiti sami i nije Vam potreban uput lekara. Redovne konsultacije s ginekologom su obavezne.

Za mirnu, bezbednu i bezbrižnu trudnoću!

NIPT namenjen svim trudnicama!

Smatramo da svaka trudnica zaslužuje bezbrižnu trudnoću, ali znamo da svi budući roditelji nemaju iste potrebe i mogućnosti.

Zato se u našoj ponudi nalazi više testova, koji nude različite nivoe analize.

Ako niste sigurni koji test je najbolji izbor za Vas, naši stručnjaci su Vam na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice.

Izbor testova

Kako funkcioniše i šta analizira moj PRENATALNI TEST?

Moj PRENATALNI TEST je neinvazivan, siguran i bezbolan test koji daje precizne rezultate o prisustvu hromozomskih anomalija, predstavljene na jednostavan način.

Proces uzorkovanja je bezbolan i bezbedan i za mamu i za bebu. Uzorkuje se samo 10 ml majčine venske krvi, koja se potom analizira na najsavremenijoj Illumina platformi.

Moj PRENATALNI TEST otkriva prisustvo najčešćih hromozomopatija, najvažnijih mikrodelecionih sindroma, svih delecija i duplikacija, preko 30 monogenskih i više od 20 drugih naslednih stanja.

Ako test otkrije abnormalnosti, mi snosimo troškove dalje dijagnostičke procedure za Vas!

Zašto moj PRENATALNI TEST, a ne drugi NIPT koji se mogu naći na tržištu?

rezultati

Pouzdani podaci o prisustvu hromozomopatija predstavljeni u jednostavnoj formi, za odabrani test i nivo analize.

Y-hromozom

Otkriva pol bebe, odnosno prisustvo Y hromozoma.

fetalna-frakcija

Određuje fetalnu frakciju.

stopa-neuspelih

Izuzetna preciznost testova (preko 99,9%).

preciznost

Najmanji procenat neuspelih testova (0,1%).

7-do-10-dana

Rezultati stižu u roku od 6 do 10 dana od dana prijema uzorka u inostranoj laboratoriji.

od-10-nedelje

Naš najobuhvatniji test otkriva prisustvo preko 30 monogenskih i više od 20 drugih naslednih stanja.

10.000+ zadovoljnih porodilja širom Srbije!

Kako da naručim moj PRENATALNI TEST?

Veoma jednostavno.

Kontaktirajte naš stručni tim u bilo koje doba na 065 2 375 375 ili 064 86 54 946.

Ili nas kontaktirajte online: www.mojprenatalnitest.rs

Nakon razgovora s našim stručnim konsultantima, zakazujemo uzorkovanje u Vama najbližoj laboratoriji bilo gde u Srbiji.

Test možete naručiti sami i nije Vam neophodan lekarski uput.

mpt_uzorkovanje-krvi

Uzorkovanje majčine krvi bilo gde u Srbiji.

mpt_izdvajanje-bebine-dnk

Izdvajanje bebine DNK iz krvi majke.

mpt_analiza

Analiza na najsavremenijoj Illumina platformi i po patentiranom algoritmu.

mpt_rezultat

Rezultati stižu u roku od 6 do 10 dana od dana prijema uzorka.

Analiza na savremenoj Illumina platformi i po patentiranom algoritmu!

Najčešće postavljana pitanja

Za vreme trudnoće, majčina krv sadrži sopstvenu i fetalnu (bebinu) slobodnu DNK (cfDNA), poreklom iz placente. Bebina cfDNA cirkuliše majčinim krvotokom u vidu malih fragmenata i čini 2-20% ukupnog DNK. Kako trudnoća odmiče, procenat fetalne frakcije se povećava, a već nekoliko sati nakon porođaja, fetalna frakcija u majčinom krvotoku postaje nemerljiva.

Iako je fetalnu frakciju u niskom procentu moguće detektovati već od sedme nedelje trudnoće, minimumom validnim za dijagnostiku smatra se vrednost od 4%. Ovoliki udeo fetalne DNK najčešće se registruje oko desete nedelje trudnoće (različiti faktori poput BMI majke, prisutnosti aneuploidija i veličine placente mogu uticati na fetalnu frakciju). Zbog toga se deseta nedelja trudnoće i uzima kao početni period od kada je moguće prenatalno testiranje.

Hromozomopatije predstavljaju poremećaje uzrokovane viškom ili manjkom hromozoma ili dela hromozoma. Najčešće se javljaju kao posledica greške tokom ćelijske deobe i mogu pogoditi svaku trudnoću. U manjem broju slučajeva su nasleđene.

Hromozomopatije su poremećaji koji nastaju kao posledica numeričkih ili strukturnih aberacija hromozoma.

Hromozomopatije mogu biti nasleđene od roditelja, ali često nastaju kao rezultat „genetičke lutrije“ – javljaju se sporadično, mogu pogoditi svaku trudnoću i ne može se utvrditi tačan uzrok. Prisustvo hromozomopatija ponekad nije kompatibilno sa životom, te rezultira sponatnim pobačajem. U drugim slučajevima, hromozomopatije mogu izazvati razvoj sindroma povezanih sa specifičnim fizičkim i mentalnim abnormalnostima.

Rana detekcija (već od 10. nedelje trudnoće) hromozomopatija u plodu moguća je putem prenatalnog testiranja.

Aneuploidije predstavljaju promenu u pojedinačnom broju hromozoma i nastaju kao posledica nepravilnog razdvajanja sestrinskih hromatida ili nerazdvajanja parova hromozoma. Mogu se javiti u telesnim hromozomima, kada ih nazivamo autozomne aneuploidije.

Trizomije su aneuploidije koje nastaju kao rezultat postojanja tri umesto dva primerka određenog hromozoma

Najčešće trizomije su: 

Daunov sindrom (trizomija 21)
Edvardsov sindrom (trizomija 18)
Patau sindrom (trizomija 13)

Trizomije je moguće otkriti putem prenatalnog testiranja, već od 10. nedelje trudnoće. hromozomima, kada ih nazivamo autozomne aneuploidije.

Aneuploidije polnih hromozoma nastaju kao rezultat viška ili manjka X ili Y hromozoma na 23. paru hromozoma

Najčešće aneuploidije polnih hromozoma su: 

Tarnerov sindom (monozomija X)
Trostruki X sindrom
Klinefelterov sindrom (dva X i jedan Y hromozom)
Džejkobsov sindrom (jedan X i dva Y hromozoma)

Aneuploidije polnih hromozoma je moguće otkriti putem prenatalnog testiranja, već od 10. nedelje trudnoće.

Mikrodelecije predstavljaju gubitak malog dela hromozoma. Ozbiljnost simptoma mikrodelecionih sindroma zavisi od lokacije mikrodelecije i količine genetičkog materijala koji nedostaje.

Prisustvo mikrodelecija je moguće otkriti putem prenatalnog testiranja, već od 10. nedelje trudnoće.

Monogenske bolesti nastaju usled promene (mutacije) samo jednog gena. Mutirani gen se može nalaziti na autozomnom ili polnom hromozomu, a mutacije mogu biti dominantne ili recesivne. Nasleđivanje monogenskih bolesti se vrši prema Gregor Menedelovim pravilima. Moj PRENATALNI TEST omogućava detekciju preko 30 monogenskih stanja, već od 10. nedelje trudnoće.

Naš najpovoljniji test je EXPERT (375€)

Test otkriva:

Prisustvo trizomija 21, 18 i 13 (Daunov, Edvardsov i Patau sindrom)
Pol bebe
Dostupan je i za blizanačke trudnoće

Naš najobuhvatniji test je EXPERT ULTRA CARRIER po trajno niskoj ceni od 650€!

Test otkriva:

Prisustvo trizomija 21, 18 i 13
Pol bebe
Aneuploidije polnih hromozoma
Mikrodelecione sindrome
Preko 30 monogenskih stanja
Preko 20 drugih stanja (mutacije koje majka može da prenese na bebu)

Dostupan i za blizanačke trudnoće

Više o navedenim pitanjima možete pronaći na našoj blog stranici! Ako nismo odgovorili na Vaše pitanje, slobodno nas kontaktirajte!

EXPERT

EXPERT TEST

375€

moj PRENATALNI TEST MISLI NA TEBE I TVOJU BEBU

EXPERT-PREMIUM

EXPERT PREMIUM

395€

moj PRENATALNI TEST MISLI NA TEBE I TVOJU BEBU

EXPERT-ULTRA

EXPERT ULTRA

490€

moj PRENATALNI TEST MISLI NA TEBE I TVOJU BEBU

EXPERT-COMPLETE

EXPERT COMPLETE

550€

moj PRENATALNI TEST MISLI NA TEBE I TVOJU BEBU