Šta analizira moj PRENATALNI TEST?


moj PRENATALNI TEST predstavlja neinvazivan, siguran i bezbolan test, koji veoma precizno daje jednostavan rezultat o prisustvu najčešćih hromozomskih anomalija.
moj PRENATALNI TEST možete da poručite sami, odnosno da se sami odlučite, jer za testiranje nije potreban uput lekara. Naravno, redovne konsultacije sa ginekologom su obavezne.
moj PRENATALNI TEST će vam pomoći da bez ikakvog stresa, uz bezbolnu proceduru i mali uzorak venske krvi, dobijete rezultate koji su Vam veoma važni.
Bez obzira na godine starosti, test mogu raditi sve buduće majke koje žele bezbrižnu trudnoću.

Šta je razlika između moj PRENATALNI TEST i tradicionalnih testova?

CVS

DOUBLE/TRIPLE

AMINIOCENTEZA

Skrining Ne Da Da Da
Kad se radi? Od 11-14 ned. Od 10 ned. do kraja trudnoće Od 12-15 ned. Od 16-19 ned.
Bezbolan Ne Da Ne Da
Invazivan Da Ne Ne Da
Rizik od pobačaja Da Ne Ne Da
Procedura Analiza dela majčine posteljice DNK bebe iz krvi majke UZ/krv DNA bebe iz plodove vode
Rezultati 2 dana 6, 8 ili 10 radnih dana* 7 dana 3 nedelje
Šta pokazuje? Prisustvo nekih infekcija kod bebe Analiza svih hromozoma bebe + detekcija pola + sve mikrodelecije, delecije i duplikacije veće od 7 Mb Verovatnoću anomalije u hromozomima Pol bebe, fizičke anomalije i anomalije u hromozomima
Stepen pouzdanosti 99% 99% 80% 99,4%
Ko treba da radi? Trudnice koje žele brze odgovore Sve trudnice Sve trudnice Trudnice sa rizikom

CVS

Skrining Ne
Kad se radi? Od 11-14 ned
Bezbolan Ne
Invazivan Da
Rizik od pobačaja Da
Procedura Analiza dela majčine posteljice
Rezultati 2 dana
Šta pokazuje? Prisustvo nekih infekcija kod bebe
Stepen pouzdanosti 99%
Ko treba da radi? Trudnice koje žele brze odgovore
Skrining Da
Kad se radi? Od 10 ned. do kraja trudnoće
Bezbolan Da
Invazivan Ne
Rizik od pobačaja Ne
Procedura DNA bebe iz krvi majke
Rezultati od 6 do 8 radnih dana*
Šta pokazuje? Analiza svih hromozoma bebe + detekcija pola + sve mikrodelecije, delecije i duplikacije veće od 7 Mb
Stepen pouzdanosti 99%
Ko treba da radi? Sve trudnice

DOUBLE/TRIPLE

Skrining Da
Kad se radi? Od 12-15 ned.
Bezbolan Da
Invazivan Ne
Rizik od pobačaja Ne
Procedura UZ/krv
Rezultati 7 dana
Šta pokazuje? Verovatnoću anomalije u hromozomima
Stepen pouzdanosti 80%
Ko treba da radi? Sve trudnice

AMINIOCENTEZA

Skrining Da
Kad se radi? Od 16-19 ned
Bezbolan Ne
Invazivan Da
Rizik od pobačaja Da
Procedura DNA bebe iz plodove vode
Rezultati 3 nedelje
Šta pokazuje? Pol bebe, fizičke anomalije i anomalije u hromozomima
Stepen pouzdanosti 99,4%
Ko treba da radi? Trudnice sa rizikom

Kao što možete da vidite, neki od skrining testova mogu samo da Vam pokažu verovatnoću, odnosno mogućnost da Vaša beba ima neki genetski problem, dok se za invazivne dijagnostičke metode čeka na kasniju fazu trudnoće, a one sa sobom nose i određeni procenat rizika od raznih komplikacija.

Ovo su ključni razlozi zbog kojih se trebate opredeliti za moj PRENATALNI TEST umesto za tradicionalne testove.

moj PRENATALNI TEST se radi već od 10. nedelje trudnoće, a dostupan je u celoj Srbiji.

*Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Zašto moj PRENATALNI TEST u odnosu na ostale prenatalne testove na tržištu?

Daje pouzdane podatke i jednostavnu formu rezultata za odabranu opciju testa, odnosno za nivo analize po Vašem izboru.

Izveštava o prisustvu Y hromozoma, odnosno o polu bebe;

Određuje fetalnu frakciju;

Ima najmanji procent neuspelih testova (0.1%);

preciznost
7 do 10 dana

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Daje pouzdane podatke i jednostavnu formu rezultata za najčešće aneuploidije – odnosno samo za one aneuploidije koje su kompatibilne sa životom i nakon 10. nedelje trudnoće;

Izveštava o prisustvu Y hromozoma, odnosno o polu bebe;

Određuje fetalnu frakciju;

preciznost

Ima najmanji procent neuspelih testova (0.1%);

7 do 10 dana

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Koji su mogući rezultati koje daje moj PRENATALNI TEST?

aneuploidije nisu detektovane

ANEUPLODIJE NISU DETEKTOVANE

Ovakav izveštaj znači da nismo detektovali hromozomske aneuploidije Vaše bebe;

aneuploidije su detektovane

ANEUPLODIJE DETEKTOVANE

Ovakav izveštaj znači da je test uočio određene hromozomske abnormalnosti, te je potrebno izvršiti dijagnostičku proceduru radi potvrde – u tom slučaju, mi snosimo trošak dijagnostičke procedure za Vas.

aneuploidije nisu detektovane

ANEUPLODIJE NISU DETEKTOVANE

Ovakav izveštaj znači da nismo detektovali hromozomske aneuploidije Vaše bebe;

aneuploidije su detektovane

ANEUPLODIJE DETEKTOVANE

Ovakav izveštaj znači da je test uočio određene hromozomske abnormalnosti, te je potrebno izvršiti dijagnostičku proceduru radi potvrde – u tom slučaju, mi snosimo trošak dijagnostičke procedure za Vas.

od 10 nedelje

Test se radi od 10. nedelje trudnoće

preciznost

99,9% je preciznost testa​

stopa neuspelih

0,1% je stopa neuspelih testova

7 do 10 dana

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Blizanacka

Pogodan za blizanačke trudnoće

cena

Cena testa najpristupačnija na tržištu, bez sitnih slova i dodatnih uslovljavanja sa drugim proizvodima

Zašto je važan genetski skrining u trudnoći?


U toku trudnoće, kroz krvotok majke kruži slobodno cirkulišuća fetalna DNK (cffDNA), koja nam omogućava da sa preciznošću od 99,9% utvrdimo prisustvo hromozomskih abnormalnosti ploda. moj PRENATALNI TEST zahvaljujući najmodernijoj platformi i sofisticiranom algoritmu, sa veoma malim uzorkom cffDNA može da utvrdi sa sigurnošću da li je postoji određena hromozomopatija. Vršimo analizu najčešćih hromozomopatija, svih delecija i duplikacija, najvažnijih mikrodelecionih sindroma - čak više od 200 delecija i duplikacija.

Uzrok je prisustvo dodatne kopije hromozoma 21 i predstavlja najčešći oblik hromozomskih poremećaja kod ljudi. Ova trizomija dovodi do Daunovog sindroma, koji je povezan sa generalno umerenim intelektualnim invaliditetom i drugim poremećajima, kao što je kongenitalna bolest srca. Učestalost trizomije hromozoma 21 je 1:500 trudnoća. Kod novorođene dece, taj odnos je 1:830. Sa starosti trudnice, povećava se i rizik za trizomiju 21. Verovatnoća pojavljivanja trizomije hromozoma 21 dosta zavisi od godina starosti majke. Rizik za trizomiju hromozoma 21 kod trudnice stare 20 godina iznosi prosečno 1 prema 1050, dok je rizik kod 40-ogodišnje trudnice približno 1 prema 100.

Uzrok je prisustvo dodatne kopije hromozoma 18, a to dovodi do Edvardsovog sindroma. Deca rođena sa Edvardsovim sindromom često su ozbiljno ometena u razvoju i pate od višestrukih fizičkih poremećaja. Životni vek novorođenčadi sa Edvarsovim sindromom je uglavnom samo nekoliko meseci. Procenjuje se da se Edvardsov sindrom javlja približno kod 1 na 5.000 novorođenčadi. Rizik od trizomije hromozoma 18 isto tako raste sa godinama trudnice.

Uzrok je prisustvo dodatne kopije hromozoma 13, što dovodi do Patau sindroma. Deca rođena sa trizomijom hromozoma 13 boluju od ozbiljnih urođenih srčanih i drugih poremećaja, i retko prežive duže od jedne godine.Trizomija hromozoma 13 javlja približno u 1:16000 trudnoća i sa starošću trudnice se povećava rizik od ove trizomije.

Senzitivnost

Specifičnost

Hromozom 13 98.15% 99.95%
Hromozom 18 98.31% 99.90%
Hromozom 21 99.14% 99.94%

div

Šta su ograničenja koja može da ima moj PRENATALNI TEST?

Kao i ostali neinvazivni prenatalni testovi koji analizu vrše putem cffDNA, ni moj PRENATALNI TEST ne može da detektuje sve zdravstvene probleme fetusa, osim onih koje su navedeni da se obuhvataju analizom. Test ne može da kaže da li beba ima neke fizičke anomalije ili genetske bolesti. Rezultat „Aneuploidije nisu detektovane“ svakako ne znači apsolutno zdravlje fetusa. Postoji izuzetno mala verovatnoća da se rezutati testa ne odnose na hromozome bebe, nego na hromozomske promene na samoj posteljici (mozaicizam posteljice) ili majke (mozaicizam majke) i postoji veoma mala mogućnost lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata, kao i kod svih ostali skrining neinvazivnih prenatalnih testova.


div

Kako da uradim moj PRENATALNI TEST?

Procedura je veoma jednostavna: pozovite nas u svako doba na neki od naših brojeva telefona: 065 2 375 375, 064 86 54 946 kako biste razgovarali sa našim stručnim konsultantima.

Zatim, zakazujemo uzorkovanje venske krvi u Vama najbližoj laboratoriji, bilo gde u Srbiji. Rezultate dobijate u roku od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju. Ako je rezultat pozitivan, odnosno ako je pronađena određena hromozomopatija, naš stručni tim će Vam pomoći da što pre nalaz potvrdite invazivnom dijagnostičkom metodom, a mi snosimo troškove umesto Vas.​

Uzorkovanje krvi majke ​bilo gde u Srbiji

 

Izdvajanje bebine DNK iz krvi majke

 

Analiza u laboratoriji na najsavremenijoj Illumina platformi i po patentiranom algoritmu

 

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

 

Uzorkovanje krvi

Uzorkovanje krvi majke ​bilo gde u Srbiji

Izdvajanje bebine DNK iz krvi majke

Analiza u laboratoriji na najsavremenijoj Illumina platformi i po patentiranom algoritmu

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Cena je u drugom planu

Cena je u drugom planu