Zašto da odaberem baš moj PRENATALNI TEST?

Zato što je:

neinvazivan

Neinvazivan

Precizan i pouzdan

Precizan i pouzdan

Siguran

Potpuno siguran i bezbolan 

najpristupacniji

Najpristupačniji na tržištu i namenjen je svim trudnicama

U kojim slučajevima se preporučuje?

Test je namenjen apsolutno svim trudnicama koje žele mirnu, bezbrižnu i sigurnu trudnoću. Ukoliko želite da izbegnete invazivne metode (poput amniocenteze, kordocenteze ili biopsije horionskih čupica), ovaj test je pravi izbor za Vas. Test se može uraditi već od 10. nedelje trudnoće, što će svakako pomoći da trudnoća prođe mirnije i bez stresa.

div

Kome je namenjen?

Test je namenjen apsolutno svim trudnicama. Posebno se preporučuje u sledećim slučajevima:

Apsolutno svaka trudnoća nosi rizik na hromozomopatije, bez obzira na godine starosti, porodičnu anamnezu ili opšte zdravlje trudnice. Samim umnožavanjem DNK, vrlo često bez posebnog razloga može doći do grešaka koje dovode do hromozomopatija, one svakako nisu nasledne. Zbog svega ovog, izuzetno su važni skrining testovi u ranoj trudnoći.

div

Šta su mikrodelecije?

Mikrodelecije su hromozomske anomalije koje izaziva nestanak malih delova hromozomskog materijala, dok su mikroduplikacije hromosomske anomalije koje izaziva višak malih delova hromozomskog materijala. U određenom delu određenog hromozoma neke od njih se pojavljuju češće i povezane su sa poznatim genetskim sindromima. Mogu da izazovu pobačaj, anomalije ploda ili usporen rast i razvoj ploda. Retko se prenose sa roditelja na decu, a većina se pojavljuje slučajno. Mogu se pojaviti bez prethodnog javljanja u porodici i bez drugih faktora rizika. Mikrodelecije i duplikacije mogu da se jave bez obzira na starosnu dob trudnice. Sve trudnice imaju podjednak rizik za mikrodelecije.

Zašto su mikrodelecije i duplikacije bitne?

Koje mikrodelecije i duplikacije moj PRENATALNI TEST analizira?

Chromosome 7q deletion

Chromosome 18q deletion syndrome

Chromosome 9p deletion syndrome

Chromosome 14q11-q22 deletion syndrome

Chromosome 1p36 deletion syndrome

Chromosome 6q11-q14 deletion syndrome

Chromosome 8q12.1-q21.2 deletion syndrome

Chromosome Xq21 deletion syndrome

Chromosome 1q41-q42 deletion syndrome

Chromosome 6q24-q25 deletion syndrome

Dandy-Walker syndrome (DWS)

Chromosome 18p deletion syndrome

Chromosome 10q26 deletion syndrome

Chromosome 3p- deletion syndrome

Chromosome 2p12-p11.2 deletion syndrome

Chromosome 5q14.3 deletion syndrome

Chromosome 13q14 deletion syndrome

Chromosome 10q22.3-q23.2 deletion syndrome

Levy Shanske syndrome

Chromosome 15q26-qter deletion syndrome

Chromosome 6pter-p24 deletion syndrome

Split-hand/foot malformation 5 (SHFMS)

Chromosome Xq27.3-q28 duplication syndrome

Holoprosencephaly 6 (HPE6)

Chromosome Xp21 deletion syndrome

Cri du Chat syndrome

WAGRO syndrome

Chromosome 4q21 deletion syndrome

Yuan-Harel-Lupski syndrome

Cat-Eye syndrome

Jacobsen syndrome

DiGeorge syndrome 2 (DGS2)

Langer-Gledion syndrome (LGS)

Chromosome 2p16.1-p15 deletion syndrome

Chromosome 4q32.1-q32.2 triplication syndrome

Chromosome 16p12.2-p11.2 deletion syndrome

Chromosome Xp11.23-p11.22 duplication syndrome

Chromosome 2q31.1 duplication syndrome

Chromosome 2q33.1 deletion syndrome

Chromosome Xq28 deletion syndrome

Chromosome 22q11.2 duplication sydrome

Alpha Thalassemia, Mental Retardaion syndrome

Chromosome 16p13.3 deletion syndrome

Chromosome 16p11.2-p12.2 microduplication sydrome

Chromosome 5q12 deletion syndrome

Chromosome 1p32-p31 deletion syndrome

Chromosome 1p31 duplication sydrome

Chromosome 16q22 deletion syndrome

Frias syndrome

Chromosome 2q35 duplication sydrome

Chromosome 15q25 deletion syndrome

Chromosome 22q11.2 deletion syndrome

MojPrenatalniTest-kutija

Kako funkcioniše i šta analizira?

moj PRENATALNI TEST predstavlja neinvazivan, siguran i bezbolan test, koji veoma precizno daje jednostavan rezultat o prisustvu najčešćih hromozomskih anomalija.

Test možete da poručite sami, odnosno da se sami odlučite, jer za testiranje nije potreban uput lekara. Naravno, redovne konsultacije sa ginekologom su obavezne.

Test će vam pomoći da bez ikakvog stresa, uz bezbolnu proceduru i mali uzorak venske krvi, dobijete rezultate koji su Vam veoma važni.

Bez obzira na godine starosti, test mogu raditi sve buduće majke koje žele bezbrižnu trudnoću.

Šta je razlika između moj PRENATALNI TEST i tradicionalnih testova?

CVS

SkriningNe
Kad se radi?Od 11-14 ned
BezbolanNe
InvazivanDa
Rizik od
pobačaja
Da
ProceduraAnaliza dela
majčine posteljice
Rezultati2 dana
Šta
pokazuje?
Prisustvo nekih
infekcija kod bebe
Stepen
pouzdanosti
99%
Ko treba
da radi?
Trudnice koje žele
brze odgovore

moj PRENATALNI TEST

SkriningDa
Kad se radi?Od 10 ned do
kraja trudnoće
BezbolanDa
InvazivanNe
Rizik od
pobačaja
Ne
ProceduraDNA bebe iz
krvi majke
Rezultatiod 6 do 8 radnih dana*
Šta
pokazuje?
Analiza svih hromozoma bebe
+ detekcija pola
+ sve mikrodelecije, delecije i duplikacije veće od 7 Mb
Stepen
pouzdanosti
99%
Ko treba
da radi?
Sve trudnice

DOUBLE/TRIPLE

SkriningDa
Kad se radi?Od 12-15 ned
BezbolanDa
InvazivanNe
Rizik od
pobačaja
Ne
ProceduraUZ/krv
Rezultati7 dana
Šta
pokazuje?
Verovatnoću
anomalije u
hromozomima
Stepen
pouzdanosti
80%
Ko treba
da radi?
Sve trudnice

AMINIOCENTEZA

SkriningNe
Kad se radi?Od 16-19 ned
BezbolanNe
InvazivanDa
Rizik od
pobačaja
Da
ProceduraDNA bebe iz
plodove vode
Rezultati3 nedelje
Šta
pokazuje?
Pol bebe, fizičke
anomalije i
anomalije u
hromozomima
Stepen
pouzdanosti
99,4%
Ko treba
da radi?
Trudnice sa
rizikom

* Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Zašto moj PRENATALNI TEST u odnosu na ostale prenatalne testove na tržištu?

rezultati

Daje pouzdane podatke i jednostavnu formu rezultata za najčešće aneuploidije – odnosno samo za one aneuploidije koje su kompatibilne sa životom i nakon 10. nedelje trudnoće;

Izveštava o prisustvu Y hromozoma, odnosno o polu bebe;

Y hromozom
fetalna frakcija

Određuje fetalnu frakciju;

Ima najmanji procent neuspelih testova (0.1%);

preciznost
7 do 10 dana

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Kako da uradim test?

Procedura je veoma jednostavna: pozovite nas u svako doba na neki od naših brojeva telefona: 065 2 375 375, 064 86 54 946 kako biste razgovarali sa našim stručnim konsultantima.

Zatim, zakazujemo uzorkovanje venske krvi u Vama najbližoj laboratoriji, bilo gde u Srbiji. Rezultate dobijate u roku od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju. Ako je rezultat pozitivan, odnosno ako je pronađena određena hromozomopatija, naš stručni tim će Vam pomoći da što pre nalaz potvrdite invazivnom dijagnostičkom metodom, a mi snosimo troškove umesto Vas.

uzorkovanje

Uzorkovanje krvi majke ​bilo gde u Srbiji

strelica2
strelica
izdvajanje

Izdvajanje bebine DNK
iz krvi majke

strelica2
strelica
analiza

Analiza u laboratoriji na najsavremenijoj Illumina platformi i po patentiranom algoritmu

strelica2
strelica
rezultati

Rezultat stiže u roku
​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Poručite moj PRENATALNI TEST