Zašto da odaberem baš moj PRENATALNI TEST?

Zato što je:

Neinvazivan

Precizan i pouzdan

Precizan i pouzdan

Siguran

Potpuno siguran i bezbolan

najpristupacniji

Najpristupačniji na tržištu i namenjen je svim trudnicama

U kojim slučajevima se preporučuje?

Test je namenjen apsolutno svim trudnicama koje žele mirnu, bezbrižnu i sigurnu trudnoću. Ukoliko želite da izbegnete invazivne metode (poput amniocenteze, kordocenteze ili biopsije horionskih čupica), ovaj test je pravi izbor za Vas. Test se može uraditi već od 10. nedelje trudnoće, što će svakako pomoći da trudnoća prođe mirnije i bez stresa.


div

Kome je namenjen?

Test je namenjen apsolutno svim trudnicama. Posebno se preporučuje u sledećim slučajevima:

 • nepovoljan nalaz dabl i/ili tripl testa,
 • ultrazvučni nalaz koji je suspektan,
 • opterećena porodična anamneza,
 • trudnicama starijim od 35 godina,
 • trudnicama bilo kojeg starosnog doba,
 • trudnoćama koje su proistekle iz vantelesne oplodnje,
 • u slučajevima prethodnih spontanih pobačaja,
 • kada želite da izbegnete rizik od invazivnih dijagnostičkih procedura.

Apsolutno svaka trudnoća nosi rizik na hromozomopatije, bez obzira na godine starosti, porodičnu anamnezu ili opšte zdravlje trudnice. Samim umnožavanjem DNK, vrlo često bez posebnog razloga može doći do grešaka koje dovode do hromozomopatija, one svakako nisu nasledne. Zbog svega ovog, izuzetno su važni skrining testovi u ranoj trudnoći.


div

Šta su mikrodelecije?

Mikrodelecije su hromozomske anomalije koje izaziva nestanak malih delova hromozomskog materijala, dok su mikroduplikacije hromozomske anomalije koje izaziva višak malih delova hromozomskog materijala. U određenom delu određenog hromozoma neke od njih se pojavljuju češće i povezane su sa poznatim genetskim sindromima. Mogu da izazovu pobačaj, anomalije ploda ili usporen rast i razvoj ploda. Retko se prenose sa roditelja na decu, a većina se pojavljuje slučajno. Mogu se pojaviti bez prethodnog javljanja u porodici i bez drugih faktora rizika. Mikrodelecije i duplikacije mogu da se jave bez obzira na starosnu dob trudnice. Sve trudnice imaju podjednak rizik za mikrodelecije.

Zašto su mikrodelecije i duplikacije bitne?

 • 7% svih genetskih anomalija ploda
 • Izazivaju ozbiljne zdravstvene probleme – fizičke i intelektualne
 • Ne vide se klasičnim skrining ispitivanjima krvi
 • Mogućnost testiranja mikrodelecionih / duplikacionih sindroma bez opasnosti po bebu (poput amniocenteze)

Analiziramo više od 200 mikrodelecija, delecija i duplikacija. Najčešće su:

Chromosome 7q deletion

Chromosome 18q deletion syndrome

Chromosome 9p deletion syndrome

Chromosome 14q11-q22 deletion syndrome

Chromosome 1p36 deletion syndrome

Chromosome 6q11-q14 deletion syndrome

Chromosome 8q12.1-q21.2 deletion syndrome

Chromosome Xq21 deletion syndrome

Chromosome 1q41-q42 deletion syndrome

Chromosome 6q24-q25 deletion syndrome

Dandy-Walker syndrome (DWS)

Chromosome 18p deletion syndrome

Chromosome 10q26 deletion syndrome

Chromosome 3p- deletion syndrome

Chromosome 2p12-p11.2 deletion syndrome

Chromosome 5q14.3 deletion syndrome

Chromosome 13q14 deletion syndrome

Chromosome 10q22.3-q23.2 deletion syndrome

Levy Shanske syndrome

Chromosome 15q26-qter deletion syndrome

Chromosome 6pter-p24 deletion syndrome

Split-hand/foot malformation 5 (SHFMS)

Chromosome Xq27.3-q28 duplication syndrome

Holoprosencephaly 6 (HPE6)

Chromosome Xp21 deletion syndrome

Cri du Chat syndrome

WAGRO syndrome

Chromosome 4q21 deletion syndrome

Yuan-Harel-Lupski syndrome

Cat-Eye syndrome

Jacobsen syndrome

DiGeorge syndrome 2 (DGS2)

Langer-Gledion syndrome (LGS)

Chromosome 2p16.1-p15 deletion syndrome

Chromosome 4q32.1-q32.2 triplication syndrome

Chromosome 16p12.2-p11.2 deletion syndrome

Chromosome Xp11.23-p11.22 duplication syndrome

Chromosome 2q31.1 duplication syndrome

Chromosome 2q33.1 deletion syndrome

Chromosome Xq28 deletion syndrome

Chromosome 22q11.2 duplication sydrome

Alpha Thalassemia, Mental Retardaion syndrome

Chromosome 16p13.3 deletion syndrome

Chromosome 16p11.2-p12.2 microduplication sydrome

Chromosome 5q12 deletion syndrome

Chromosome 1p32-p31 deletion syndrome

Chromosome 1p31 duplication sydrome

Chromosome 16q22 deletion syndrome

Frias syndrome

Chromosome 2q35 duplication sydrome

Chromosome 15q25 deletion syndrome

Chromosome 22q11.2 deletion syndrome

Kako funkcioniše i šta analizira?

Moj PRENATALNI TEST predstavlja neinvazivan, siguran i bezbolan test, koji veoma precizno daje jednostavan rezultat o prisustvu najčešćih hromozomskih anomalija.

Test možete da poručite sami, odnosno da se sami odlučite, jer za testiranje nije potreban uput lekara. Naravno, redovne konsultacije sa ginekologom su obavezne.

Test će vam pomoći da bez ikakvog stresa, uz bezbolnu proceduru i mali uzorak venske krvi, dobijete rezultate koji su Vam veoma važni.

Bez obzira na godine starosti, test mogu raditi sve buduće majke koje žele bezbrižnu trudnoću.

Kako funkcioniše i šta analizira?

Moj PRENATALNI TEST predstavlja neinvazivan, siguran i bezbolan test, koji veoma precizno daje jednostavan rezultat o prisustvu najčešćih hromozomskih anomalija.

Test možete da poručite sami, odnosno da se sami odlučite, jer za testiranje nije potreban uput lekara. Naravno, redovne konsultacije sa ginekologom su obavezne.

Test će vam pomoći da bez ikakvog stresa, uz bezbolnu proceduru i mali uzorak venske krvi, dobijete rezultate koji su Vam veoma važni.

Bez obzira na godine starosti, test mogu raditi sve buduće majke koje žele bezbrižnu trudnoću.

Šta je razlika između moj PRENATALNI TEST i tradicionalnih testova?

CVS

DOUBLE/TRIPLE

AMINIOCENTEZA

Skrining Ne Da Da Da
Kad se radi? Od 11-14 ned. Od 10 ned. do kraja trudnoće Od 12-15 ned. Od 16-19 ned.
Bezbolan Ne Da Ne Da
Invazivan Da Ne Ne Da
Rizik od pobačaja Da Ne Ne Da
Procedura Analiza dela majčine posteljice DNK bebe iz krvi majke UZ/krv DNA bebe iz plodove vode
Rezultati 2 dana 6, 8 ili 10 radnih dana* 7 dana 3 nedelje
Šta pokazuje? Prisustvo nekih infekcija kod bebe Analiza svih hromozoma bebe + detekcija pola + sve mikrodelecije, delecije i duplikacije veće od 7 Mb Verovatnoću anomalije u hromozomima Pol bebe, fizičke anomalije i anomalije u hromozomima
Stepen pouzdanosti 99% 99% 80% 99,4%
Ko treba da radi? Trudnice koje žele brze odgovore Sve trudnice Sve trudnice Trudnice sa rizikom

Šta je razlika između moj PRENATALNI TEST i tradicionalnih testova?

CVS

Skrining Ne
Kad se radi? Od 11-14 ned
Bezbolan Ne
Invazivan Da
Rizik od pobačaja Da
Procedura Analiza dela majčine posteljice
Rezultati 2 dana
Šta pokazuje? Prisustvo nekih infekcija kod bebe
Stepen pouzdanosti 99%
Ko treba da radi? Trudnice koje žele brze odgovore
Skrining Da
Kad se radi? Od 10 ned. do kraja trudnoće
Bezbolan Da
Invazivan Ne
Rizik od pobačaja Ne
Procedura DNA bebe iz krvi majke
Rezultati od 6 do 8 radnih dana*
Šta pokazuje? Analiza svih hromozoma bebe + detekcija pola + sve mikrodelecije, delecije i duplikacije veće od 7 Mb
Stepen pouzdanosti 99%
Ko treba da radi? Sve trudnice

DOUBLE/TRIPLE

Skrining Da
Kad se radi? Od 12-15 ned.
Bezbolan Da
Invazivan Ne
Rizik od pobačaja Ne
Procedura UZ/krv
Rezultati 7 dana
Šta pokazuje? Verovatnoću anomalije u hromozomima
Stepen pouzdanosti 80%
Ko treba da radi? Sve trudnice

AMINIOCENTEZA

Skrining Da
Kad se radi? Od 16-19 ned
Bezbolan Ne
Invazivan Da
Rizik od pobačaja Da
Procedura DNA bebe iz plodove vode
Rezultati 3 nedelje
Šta pokazuje? Pol bebe, fizičke anomalije i anomalije u hromozomima
Stepen pouzdanosti 99,4%
Ko treba da radi? Trudnice sa rizikom

* Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

* Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Zašto moj PRENATALNI TEST u odnosu na ostale prenatalne testove na tržištu?

Daje pouzdane podatke i jednostavnu formu rezultata za odabranu opciju testa, odnosno za nivo analize po Vašem izboru.

Izveštava o prisustvu Y hromozoma, odnosno o polu bebe;

Određuje fetalnu frakciju;

Ima najmanji procent neuspelih testova (0.1%);

preciznost
7 do 10 dana

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Daje pouzdane podatke i jednostavnu formu rezultata za najčešće aneuploidije – odnosno samo za one aneuploidije koje su kompatibilne sa životom i nakon 10. nedelje trudnoće;

Izveštava o prisustvu Y hromozoma, odnosno o polu bebe;

Određuje fetalnu frakciju;

preciznost

Ima najmanji procent neuspelih testova (0.1%);

7 do 10 dana

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Kako da uradim test?

Procedura je veoma jednostavna: pozovite nas u svako doba na neki od naših brojeva telefona: 065 2 375 375, 064 86 54 946 kako biste razgovarali sa našim stručnim konsultantima.

Zatim, zakazujemo uzorkovanje venske krvi u Vama najbližoj laboratoriji, bilo gde u Srbiji. Rezultate dobijate u roku od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju. Ako je rezultat pozitivan, odnosno ako je pronađena određena hromozomopatija, naš stručni tim će Vam pomoći da što pre nalaz potvrdite invazivnom dijagnostičkom metodom, a mi snosimo troškove umesto Vas.​

uzorkovanje

Uzorkovanje krvi majke ​bilo gde u Srbiji

 

izdvajanje

Izdvajanje bebine DNK iz krvi majke

 

analiza

Analiza u laboratoriji na najsavremenijoj Illumina platformi i po patentiranom algoritmu

 

rezultat

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

 

Uzorkovanje krvi

Uzorkovanje krvi majke ​bilo gde u Srbiji

Izdvajanje bebine DNK iz krvi majke

Analiza u laboratoriji na najsavremenijoj Illumina platformi i po patentiranom algoritmu

Rezultat stiže u roku ​od 6 do 8 dana od dana prijema uzorka u inostranu laboratoriju

Podelili ste nam iskustva

Novo na blogu

Izbor testova