Expert Premium

46.610 RSD

395€

Analiza:
Trizomije 21-18-13
Pol bebe
Polne aneuplodije

U laboratorijama na Ilumina platformama

Opis

MOJ PRENATALNI TEST MISLI NA TEBE I TVOJU BEBU

Test sa najmodernijom tehnologijom.

U slučaju detektovanja aneuploidije mi snosimo trošak dalje dijagnostičke
procedure.