Expert Complete

64.900 RSD

550€

Analiza:
Trizomije SVIH HROMOZOMA
Pol bebe
Polne aneuplodije
Sve mikrodelecije i duplikacije
One koje su registrovane na regionu neke delecije i duplikacije, a veće su od 7MB

Dostupan za blizanačke trudnoće

U laboratorijama na Ilumina platformama

Opis

MOJ PRENATALNI TEST MISLI NA TEBE I TVOJU BEBU

Test sa najmodernijom tehnologijom.

U slučaju detektovanja aneuploidije mi snosimo trošak dalje dijagnostičke
procedure.