Moj Prenatalni Test

TRENUTNO NAJPOVOLJNIJI NIPT U SRBIJI!
OMOGUĆILI SMO TEST KOJI JE DOSTUPAN
ZA VIŠE TRUDNICA, NEGO IKAD PRE!

EXPERT

375€

Trizomije
21-18-13


Pol bebe


Dostupan za blizanačke trudnoće


(u laboratorijama na Ilumina platformama)

EXPERT PREMIUM

395€

Trizomije
21-18-13


Pol bebe


Polne aneuplodije


(u laboratorijama na Ilumina platformama)

EXPERT ULTRA

490€

Trizomije
21-18-13


Pol bebe


Polne aneuplodije


Mikrodelecioni sindromi
DiGeorge, Angleman/Prader Willi, 1p36, Wolf Hirschorn, Cri-du-chat


Dostupan za blizanačke trudnoće


(u laboratorijama na Ilumina platformama)

EXPERT COMPLETE

550€

Trizomije
SVIH HROMOZOMA


Pol bebe


Polne aneuplodije


Sve mikrodelecije i duplikacije
One koje su registrovane na regionu neke delecije i duplikacije, a veće su od 7MB


Dostupan za blizanačke trudnoće


(u laboratorijama na Ilumina platformama)

BabySEQ ALL CHR

490€

Trizomije SVIH HROMOZOMA


Pol bebe


Polne aneuplodije


Dostupan za blizanačke trudnoće


(Intergen laboratorija)

BabySEQ ALL CHR + MCD

550€

Trizomije
SVIH HROMOZOMA


Pol bebe


Polne aneuplodije


Sve mikrodelecije i duplikacije


Dostupan za blizanačke trudnoće


(Intergen laboratorija)

Pozovite nas kako biste zakazali uzorkovanje na neki od brojeva: 065 2 375 375, 064 86 54 946 ili poručite test putem sajta