MojPrenatalniTest-kutija
mojprenatalni cena

TRENUTNO NAJPOVOLJNIJI NIPT U SRBIJI! OMOGUĆILI SMO TEST KOJI JE DOSTUPAN ZA VIŠE TRUDNICA, NEGO IKAD PRE!

EXPERT

375€

Trizomije
21-18-13

Pol bebe

Dostupan za blizanačke trudnoće

(u laboratorijama na Ilumina
platformama)

EXPERT PREMIUM

395€

Trizomije
21-18-13

Pol bebe

Polne aneuplodije

(u laboratorijama na Ilumina
platformama)

EXPERT ULTRA

490€

Trizomije
21-18-13

Pol bebe

Polne aneuplodije

Mikrodelecioni sindromi

DiGeorge, Angleman/Prader Willi,
1p36, Wolf Hirschorn, Cri-du-chat

Dostupan za blizanačke trudnoće

(u laboratorijama na Ilumina
platformama)

EXPERT COMPLETE

550€

Trizomije
SVIH HROMOZOMA

Pol bebe

Polne aneuplodije

Sve mikrodelecije i duplikacije

One koje su registrovane na
regionu neke delecije i duplikacije,
a veće su od 7MB

Dostupan za blizanačke trudnoće

(u laboratorijama na Ilumina
platformama)

BabySEQ ALL CHR

490€

Trizomije SVIH HROMOZOMA

Pol bebe

Polne aneuplodije

Dostupan za blizanačke trudnoće

(Intergen laboratorija)

BabySEQ ALL CHR + MCD

550€

Trizomije
SVIH HROMOZOMA

Pol bebe

Polne aneuplodije

Sve mikrodelecije i duplikacije

Dostupan za blizanačke trudnoće

(Intergen laboratorija)

Pozovite nas kako biste zakazali uzorkovanje na neki od brojeva:
065 2 375 375, 064 86 54 946 ili poručite test putem sajta